Kiekura

kiekuraesittelybanneriValtakunnallinen ranskan opetuksen kehittämishankeSyksyllä 2007 käynnistyi valtakunnallinen ranskan opetuksen kehittämishanke, KIEKURA (KIELI-KULTTUURI-RANSKA). Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja tukea ranskan kielen opetusta ja opiskelua Suomessa sekä korostaa monipuolisen kielitaidon ja kulttuurien tuntemuksen merkitystä.

KIEKURA tukee yhdessä muiden kansallisten kansainvälisyyshankkeiden kanssa peruskoulujen ja lukioiden kansainvälistymistä.

Hankkeen rahoittajina ja yhteistyökumppaneina ovat Opetushallitus, Espoon kaupunki sekä Ranskan kulttuurikeskus. Suomen ranskanopettajain yhdistys ry on hankkeen virallinen yhteistyökumppani. Voie Expresse -portaali (www.expresse.fi) on mukana hankkeessa.

Kielitarjonnan yksipuolistumisesta johtuen KIEKURA -hankkeella on nyt selvä tilaus maassamme. Ranskan opetusta pyritään tukemaan tarjoamalla ranskan opettajille ajanmukaista ja opettajien tarpeita vastaavaa koulutusta. Verkostoitumalla eri ranskan kielen ja kulttuurin kanssa toimivien sidosryhmien kanssa suunnitellaan erilaisia koulutustilaisuuksia ja seminaareja opettajille sekä opetuksen järjestäjille. Hankkeesta tiedotetaan myös oppilaille ja heidän vanhemmilleen. KIEKURAn tavoitteena on innostaa peruskoululaisia ja lukiolaisia opiskelemaan ranskaa. Tämän lisäksi halutaan korostaa pitkäjänteisen kielen opiskelun ja elinikäisen oppimisen merkitystä. Hankkeella pyritään vaikuttamaan koulutuksen järjestäjiin, päättäjiin ja yhteiskuntaelämän eri alojen vaikuttajiin levittämällä tietoa ranskan kielen opiskelun ja kielellisen monimuotoisuuden hyödyistä. KIEKURAn kautta lisätään myös ranskan kielen vaikuttavuutta eri tahoilla.

Lukuvuosi 2007-2008 oli hankkeen ns. pilotointivuosi, jolloin KIEKURAa esiteltiin eri koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa. Keväällä ja syksyllä 2008 järjestettiin useita koulutustilaisuuksia ranskan opettajille. KIEKURA -hanke lanseerattiin juhlavasti viime maaliskuussa frankofoniamessujen yhteydessä, Vuotalossa, Helsingin Vuosaaressa.

Lukuvuonna 2008-2009 verkostoitumista laajennettiin yli kuntarajojen. KIEKURA-hankkeen ensimmäinen valtakunnallinen seminaari järjestettiin Helsingissä Hotel Arthurissa 20.-21.3.2009 ja nyt hankkeessa on jo mukana 50 peruskoulua ja lukiota eri puolilta Suomea. Valtakunnallisen KIEKURA-seminaarin yhteydessä nimettiin myös hankkeen aluekoordinaattorit ja ohjausryhmä.

Muiden kansainvälisten verkostohankkeiden koordinaattoreiden kanssa järjestetään tapaamisia, jotta voidaan vertailla eri kieli- ja kulttuurihankkeista saatuja kokemuksia. Tammikuussa 2009 valmistui ranskan kielen ja kulttuurin opiskeluun motivoiva suomen ja ruotsin kielinen esite, jota jaetaan mm. kielten valintatilaisuuksissa. Tammi-helmikuussa KIEKURA järjesti saksan ja venäjän kieli- ja kulttuuriverkoston kanssa kolme elokuvatempausta Tampereella, Lappeenrannassa ja Kouvolassa, joihin osallistui lähes tuhat peruskoululaista ja lukiolaista opettajineen. Nämä kolmen kielen ja kulttuurin verkostot muodostavat yhdessä AALTO -ryhmän, joka järjestää kielten tempauksia eri puolilla Suomea.  KIEKURA oli myös mukana OPEKOn koordinoimalla suomalaisen kielikoulutuksen monipuolistamiseen tähtäävällä Promoling-seminaarikiertueella keväällä 2009.

Toisen ja kolmannen toimintavuoden aikana hanketta kehitetään edelleen ja sen toimintamalleja tarkennetaan ensimmäisen toimintavuoden aikana tehtyjen arviointien ja saadun palautteen pohjalta.

Yhteistyötä muiden kuntien sekä eri yhteistyötahojen kanssa tiivistetään ja koulutustoimintaa jatketaan.

Lukuvuonna 2009-2010 KIEKURA jatkaa aktiivista toimintaansa laajalti verkostoituneena. Syys- ja kevätlukukaudella järjestetään useampia koulutustilaisuuksia ranskanopettajille. Marraskuussa 2009 ja huhtikuussa 2010 ovat vuorossa valtakunnalliset KIEKURA-seminaarit Tampereella ja Oulussa. Aalto-ryhmä järjestää valtakunnallisen Aalto-bussikiertueen kieli- ja kulttuurimaistiaisineen peruskoululaisille ja lukiolaisille Mikkelissä, Jyväskylässä, Seinäjoella, Porissa ja Salossa.

Lukuvuonna 2010-2011 KIEKURA-verkostossa on jo mukana yli 70 peruskoulua ja lukiota eri puolilta Suomea. Syyslukukaudella 2010 järjestetään ranskanopettajille älytaulu-koulutusta Helsingin Mediakeskuksessa yhteistyössä Helsingin opetusviraston, Ranskan kulttuurikeskuksen ja Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun kanssa. KIEKURA osallistuu Euroopan kieltenpäivän aattona KIELITIVOLI-toritapahtumaan Helsingin Narinkkatorilla. Valtakunnallinen syysseminaari järjestetään Lahdessa 26.-27.11.2010. KIEKURA on mukana neljän kielen (ranska-saksa-venäjä-espanja) KIMARA-ryhmän kanssa valtakunnallisella kielten bussikiertueella Raahessa, Oulussa, Rovaniemellä ja Kuusamossa 15.-19.11.2010, jonka yhteydessä järjestetään peruskoulun 7.-luokkalaisille neljän kielen kielisuihkutuksia kielten ja kulttuurien työpajoissa sekä järjestetään kielten ja kulttuurien ohjelmaa kilpailuineen ja kieli-infoineen kiertuebussissa. Tammikuussa 2011 KIEKURA järjestää yhteistyökumppaneidensa kanssa älytaulu- ja multimediakoulutusta KIEKURA-verkostossa mukana oleville ranskanopettajille. Kevään valtakunnallinen KIEKURA-seminaari järjestetään Espoossa 8.-9.4.2011. Kesäkuussa 2011 KIEKURA järjestää ranskanopettajille  kieli- ja kulttuurimatkan Ranskaan.

KIEKURA-verkoston ohjausryhmä suunnittelee ja arvioi verkoston toimintaa ja alueelliset verkostokoordinaattorit tekevät KIEKURAa tunnetuksi eri puolilla Suomea järjestäen KIEKURA-tapaamisia ja koulutustilaisuuksia oman alueensa ranskanopettajille.

Tapaamisiin KIEKURAn merkeissä !

Tiina Primietta, KIEKURA -hankkeen koordinaattori

[email protected]

Kerro muillekin:
  • Print
  • PDF
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • RSS